========================================================================= -->

Végfelhasználói és Licencszerződés

Az alább leírt Felhasználási Feltételek (vagy, a „Feltételek”) tartalmazzák azokat az alapvető jogokat és kötelességeket, amelyek Önre és ránk vonatkoznak, amikor Ön a szolgáltatásokat használja.

Ha a Szolgáltatásainkat használja, elfogadja a Feltételeket is, és ezek befolyásolják az Ön jogait és kötelezettségeit. Ön úgy is dönthet, hogy nem kívánja élvezni a Szolgáltatásainkat, ha nem kívánja, hogy e Feltételek vonatkozzanak Önre (és e Feltételekbe beleértjük az Adatvédelmi szabályzatot, és az irányelveket tartalmazó oldalon szereplő egyéb irányelveinket, amelyek a jelen dokumentum részét képezik).

A Szolgáltatásaink bizonyos funkcióira további feltételek vonatkozhatnak (ezek a jelen Feltételekhez hozzáadódnak), amelyeket el kell olvasnia, mielőtt e funkciókat használná.

1. Állásközvetítés. A GEEG automatizált állásinterjúk készítésével segít bemutatni az álláskeresőket az álláshirdetőknek.

1.1 Állásajánlatok összegyűjtése. Az álláskereső a szűrési feltételek megadásával megbízást ad arra, hogy a GEEG rendszere összegyűjtse és megjelenítse az interneten hozzáférhető szűrési feltételnek megfelelő állásajánlatokat.

1.2 Állásinterjú készítése. Az álláskereső az állásinterjú elkészítésével megbízást ad arra, hogy a GEEG rendszere tárolja az elkésztett állásinterjút és lehetőséget biztosítson arra, hogy az interjút az álláshirdetőknek elküldhesse.

1.3 Álláshirdetők értesítése. Az álláskereső az állásinterjú elküldésével megbízást ad arra, hogy a GEEG állásközvetítőként értesítse az álláshirdetőt az adott pozícióra történő jelentkezéséről és arról, hogy megnézheti a jelentkezővel készített állásinterjút. Az álláshirdetőnek elküldi a jelentkező által mellékelt állásinterjút.

1.4 Állásinterjúk megtekintése. Az álláskereső az állásinterjú elküldésével megbízást ad arra, hogy a GEEG rendszere elérhetővé tegye az elkészített állásinterjút az adott álláshirdetőnek. (Az álláshirdetőnek lehetősége van arra, hogy az interjút több telefonkészüléken és PC-is elérje.)

2. Jogképesség, gyermekek és kiskorúak. Ha Ön a saját országában nem érte el a kötelező érvényű megállapodás megkötésére vonatkozó beleegyezési korhatárt, csak akkor használja a Szolgáltatásunkat, ha emancipált kiskorú vagy a Szolgáltatás használatára vonatkozóan szülője vagy törvényes képviselője jogi hozzájárulásával rendelkezik. Csak akkor használja a Szolgáltatásunkat, ha teljes mértékben képes megérteni és betartani a jelen Feltételeket, és a fájuk alapuló egyezményt megkötni.

3. A feltételek frissítése. Állandóan azon dolgozunk, hogy további funkciókat adjunk a Szolgáltatásainkhoz, ennélfogva, valamint a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt, alkalmanként felülvizsgálhatjuk és új formában kiadhatjuk e Feltételeket, a következő webhelyen: geeg.hu . Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a Szolgáltatásokra vonatkozó frissített Feltételekre vonatkozó értesítést kap a fenti oldalon való közzététel révén. Kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra az aktuális Feltételek áttekintése érdekében. Ha nem ért egyet a frissített Feltételekkel, hagyja abba a Szolgáltatások használatát és/vagy zárja le a felhasználói fiókját. Ha Ön bármely szolgáltatásunkat tovább használja, ezt azt jelenti, hogy el fogadja a változtatásokat.

4. A szolgáltatások felhasználása céljából az Ön által számunkra adott információnak helyesnek kell lennie. A GEEG Szolgáltatás vagy a GEEG Szolgáltatás keretében általunk biztosított bizonyos funkciók eléréséhez Önnek valós és teljes körű adatokat kell megadnia a regisztráció során. Ha a GEEG cégnél úgy véljük, hogy a részletes adatok nem megfelelőek, aktuálisak vagy teljesek, jogunkban áll, hogy megakadályozzuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy bármely erőforráshoz, valamint, hogy az Ön felhasználói fiókját felfüggesszük vagy megszüntessük.

5. Online adatvédelmi nyilatkozat. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Adatainak jobb védelme érdekében megfelelő nyilatkozatokban ismertetjük információkezelési gyakorlatunkat, valamint, hogy Önnek milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésére az Ön információinak gyűjtési és felhasználási módjáról a Szolgáltatásaink használata során.

6. Védjegyek és szerzői jogok. A mi Szolgáltatásainkat és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban a GEEG által a Szolgáltatásainkba beépített anyagok („Anyag”) a szerzői jogokra, szabadalmakra, üzleti titokra és egyéb szellemi tulajdonokra („szerzői jogok”) nézve védelmet élveznek. A GEEG által a Szolgáltatásainkba beépített néhány karakter, logó vagy egyéb kép úgyszintén védelmet élvez, mint bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegy, kereskedelmi név és/vagy szolgáltatási jegy, amely a GEEG vagy mások tulajdonában lehet („Védjegyek”). A GEEG a tulajdonosa az Anyagra és a Szolgáltatásra vonatkozó jogcímnek, szerzői jognak és egyéb szellemi tulajdonjogoknak és a Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez semmilyen tulajdonjogot az ott megjelölt Szolgáltatásokra vagy az Anyagokra vonatkozóan. A GEEG tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait és a Szolgáltatásaink felhasználóit is erre kéri.

7. Az Anyagaink Ön általi használata. Önnek a Szolgáltatásaink, bármilyen Anyag vagy a rajta megjelenő tartalom használatára vonatkozó joga e Feltételeknek való megfelelésétől függ. Nem módosíthatja és nem használhatja fel az Anyagot vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó bármilyen más tartalmat semmilyen célra, amely a jelen Feltételek szerint nem engedélyezett. Az ilyen tiltott felhasználás megsérti a jelen Feltételeket és a törvény által védett Szerzői Jogok és/vagy Védjegyek megsértésének minősülhet. Az Anyag és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban megjelenített minden egyéb tartalom Ön általi elérése és megjelenítése kizárólag nem kereskedelmi, személyes, szórakoztató célra engedélyezett bármely, az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló számítógépen, táblagépen, okosórán, mobileszközön. Az Anyag és a jelen Szolgáltatásra vonatkozó semmilyen egyéb tartalom más módon sem másolható, sokszorosítható, utánközölhető, feltölthető, posztolható, továbbítható, terjeszthető és nem használható fel, kivéve, ha azt a GEEG külön engedélyezte. Továbbá tilos a jelen Szolgáltatásra vonatkozó bármilyen szoftverben használatos kód visszafordítása, visszafejtése, szétszerelése vagy egyéb módon történő redukálása olyan olvasható formájúra, amely lehetővé teszi az említett szoftver felépítésének vizsgálatát és annak alapján egyéb termékek (részben vagy egészben történő) másolását vagy létrehozását. Azt Anyagot és/vagy a Szolgáltatásokat Ön nem adhatja bérbe, nem adhatja kölcsönbe, nem adhatja el, nem terjesztheti és nem licencelheti tovább.

8. Befizetések; Visszatérítések. A befizetésekről, egyenlegekről és visszatérítésekkel kapcsolatos információ a következő helyen található: a mi fizetési politika.

8.1 Hívási egyenleget („GEEG egyenleget”) a GEEG által Önnek biztosított bármelyik fizetési mód használatával bármikor vásárolhat. A megvásárolt GEEG egyenleget a vásárlás pillanatában jóváírjuk az Ön Felhasználói fiókjában. A GEEG egyenleg megrendeléséről e-mailben visszaigazolást küldünk. A fizetés feldolgozásához harmadik fél szolgáltatásait használjuk és a harmadik féltől megköveteljük, hogy megtegye a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket a személyes és a forgalmi adatainak védelme és a vonatkozó törvények betartása érdekében. Mielőtt megadná banki és a fizetéshez szükséges adatait, olvassa el a harmadik fél felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit. Ön elfogadja, hogy ezen fizetések jóváhagyásával vagy végrehajtásával nem támaszthat követelést a Szolgáltatásban kínált semmilyen szolgáltatás vagy termék jövőbeni elérhetőségére vonatkozóan. A fizetési módszer és a számlázási információ megváltoztatásához be kell jelentkeznie a GEEG-fiókjába a következő webhelyen: geeg.hu . Ön beleegyezik, hogy a GEEG az Ön kibocsátó bankja vagy alkalmazandó fizetési rendszere által biztosított, kiválasztott fizetési módszerre vonatkozó információt a GEEG felhasználhatja. Ha Ön külföldi valutában fizet, elfogadja, hogy a végül jóváírt összeg változhat a harmadik félként közreműködő fizetés feldolgozó fél valutaváltási irányelvei szerint, amelyek azon a weboldalon vagy helyen találhatók, ahol a tényleges vásárlásra sor került.

8.2 A GEEG egyenleg egy év múlva lejár. Amennyiben a GEEG egyenleget (beleértve az Önnek egy GEEG adminisztrátor által adott egyenleget is) 365 nap alatt nem használja fel, az egyenleg lejár, és újraaktiválása nem lehetséges.

8.3 Automatikusan megújuló levonás. BEÁLLÍTHATÓ!!!!Az automatikusan megújuló levonást a GEEG egyenlegnek a GEEG webhelyen való vásárlásakor automatikusan engedélyezzük, hacsak Ön a vásárlás időpontjában nem szünteti meg a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését. A GEEG egyenlegét ugyanazzal az összeggel és a Felhasználói fiók regisztrálásakor eredetileg megjelölt fizetési mód használatával töltjük fel minden esetben, amikor a GEEG fiók egyenlege a GEEG által beállított küszöbérték alá csökken. A megújuló levonás funkciót a Felhasználói fiók elérésével bármikor kikapcsolhatja. A különböző pénznemekben megadott díjak csak példaként szolgálnak, és azoknál nem vettük figyelembe az árfolyam napi ingadozásait vagy jelentős kilengéseit.

8.4 Az árazással vagy megfelelő specifikációkkal kapcsolatos bármilyen hiba esetében a GEEGnek jogában áll, hogy saját belátása szerint bármilyen megrendelést elutasítson vagy töröljön. Ha az ilyen törlés előtt az Ön hitelkártyáját vagy egyéb számláját megterheltük, a terhelés összegét a számláján jóváírjuk. További feltételek is érvényesek lehetnek.

9. Visszatérítések.

9.1 A törvény által előírt eseteket kivéve az összes vásárlás végleges és nem visszatéríthető. Amennyiben úgy gondolja, hogy a GEEG hibásan vont le egy összeget, a levonástól számított 90 napon belül fel kell vennie a GEEGrel a kapcsolatot. A 90 napon túli levonások visszatérítésére nincs lehetőség.

9.2 A GEEG fenntartja a jogot a visszatérítésre vonatkozó kérés elutasítására, amennyiben megalapozottan úgy véli vagy gyanítja, hogy (i) Ön visszaél a visszatérítési irányelvben leírtakkal, például ugyanarra a termékre vagy szolgáltatásra több visszatérítési kérést is elküld; (ii) Ön megsérti a jelen Licenc feltételeit; vagy (iii) a GEEG megalapozottan gyanítja azt, hogy Ön bármelyik termék használatával visszaél vagy az Ön Felhasználói fiókjának használatával egy harmadik fél visszaél, vagy (iv) Ön az egyenlegét harmadik fél által nyújtott szolgáltatás révén vásárolta, és az ilyen harmadik fél által biztosított feltételeik nem teszik lehetővé az ilyen visszatérítést. Jelen visszatérítési irányelv nem érinti az Ön követelések érvényesítésére vonatkozó törvényes jogait.

10. Nyilvános tartalom. A NYILVÁNOS CSEVEGÉSEKBEN, MEGJEGYZÉS ROVATOKBAN, KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VAGY A JELEN SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EGYÉN FÓRUMOKON („FÓRUMOK”) SZEREPLŐ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK ÉS VÉLEMÉNYEK NEM FELTÉTLENÜL TÜKRÖZIK A GEEG CSOPORT VAGY A TARTALOMSZOLGÁLTATÓK VÉLEMÉNYÉT. A GEEG NEM VÁLLALJA A FÓRUMOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÉT VAGY FELÜLVIZSGÁLATÁT, ÉS AZOK TARTALMA KÍVÜL ESIK A GEEG FELELŐSSÉGI KÖRÉN. A GEEG BÁRMIKOR, KIZÁRÓLAGOS BELÁTÁSA SZERINT, MINDENNEMŰ ÉRTESÍTÉS VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MÓDOSÍTHAT VAGY ELTÁVOLÍTHAT BÁRMILYEN TARTALMAT. A FÓRUMOK BÁRMILYEN JELLEGŰ HASZNÁLATA AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK ÉS A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÓ ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÓ NYILATKOZATOK HATÁLYA ALÁ ESIK.

11. Felhasználói tartalom. Szeretnénk, ha szolgáltatásunk útján osztaná meg jó hangulatát! Erre a célra különböző funkciókat biztosítunk. Azonban, mivel szeretnénk megvédeni Önt és más Felhasználónkat gondoskodni akarunk az Ön pozitív élményéről, fenntartjuk a jogot (de nem vállalunk kötelezettséget arra vonatkozóan), hogy bármilyen Tartalmat eltávolítsunk a Szolgáltatásból, illetve megtagadjuk annak terjesztését, felfüggesszünk vagy megszüntessünk felhasználókat, valamint blokkoljuk a GEEG Nyilvános csevegések résztvevőit, és ezért Önnek semmilyen felelősséggel ne tartozunk., beleértve azokat az eseteket, amikor az említett Felhasználói Tartalom, saját belátásunk szerint ellentétben áll ezekkel a Feltételekkel, beleértve e Házirendet a GEEG nyilvános csevegésre vonatkozó irányelveit vagy bármilyen egyéb feltételt, amelyet egyébként kifogásolhatónak találunk. Fenntartjuk továbbá a jogot a felhasználók által a GEEG alkalmazás használatával küldött támogatásigénylő kérések vagy jelentések megválaszolására, valamint a GEEG, annak felhasználói és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának és biztonságának megvédésére.

(a) Nyilvános csevegések: A Szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználóknak a Szolgáltatásban folytatott Nyilvános csevegések követését. A Nyilvános csevegések azonos érdeklődési körrel rendelkező vagy azonos hovatartozású résztvevők csoportjai által folytatott beszélgetések, akik egymással csevegnek a GEEGen, míg az ilyen Nyilvános csevegés (a továbbiakban „GEEG Nyilvános csevegés”) követését választó felhasználók nyilvánosan megtekinthetik a csevegést. A GEEG Nyilvános csevegések olyan tartalmat is magukban foglalhatnak, amelyek gyermekek számára nem alkalmasak, besorolású tartalmakat is tartalmazhatnak, ezért a Nyilvános csevegéseket megtekintő, követő, vagy azokban résztvevő GEEG felhasználónak legalább 13 évesnek kell lennie. Kérjük, nézze át a GEEG nyilvános csevegésre vonatkozó irányelveit és a tartalomra vonatkozó irányelveket (amelyek e Feltételek részét képezik), hogy jobban megismerje, milyen tevékenységek tiltottak a GEEG nyilvános csevegésben és milyen feltételek vonatkoznak e funkció használatára. Egy GEEG Nyilvános csevegés követését bármikor abbahagyhatja, ha azt az Ön számára bármilyen tekintetben nem megfelelőnek találja. A GEEG nem vállalja a nyilvános csevegések vagy egyéb Fórumok nyomon követését, és a nyilvános csevegések során vagy Fórumokban közzétett tartalom kívül esik a GEEG felelősségi körén.

(b) Megjegyzések: nyilvános Fórumaink használatakor az Ön tartalma nyilvános lesz, és Ön lehetővé teszi bárkinek a GEEGen és másutt, hogy megtekintse és Önhöz társítsa, az Önre vonatkozó tartalmat az Ön és a többi felhasználó részére nyújtott tartalomszolgáltatás módjának javításra használjuk majd. Bármilyen Felhasználói Tartalomnak a GEEGre való posztolásával vagy feltöltésével Ön kifejezetten megadja nekünk a tartalomra vonatkozó nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, világszerte érvényes licencjogot azon tartalomra vonatkozóan, amelyet Ön nyilvánosan vagy a Szolgáltatással kapcsolatban megoszt. A Licenc megszűnik, amint Ön a nevezett tartalmat vagy a felhasználói fiókját törli, kivéve, ha olyan felhasználók mentették azt, akik korábban látták. A törölt tartalom ésszerű időtartamig megmaradhat a biztonsági másolatokban (de mások számára nem lesz hozzáférhető).

12. Az Ön felhasználói tartalmának általunk történő felhasználása. A GEEG minden, az Ön által a GEEG részére küldött információt, beleértve a visszajelzéseket, ötleteket és javaslatokat és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzájárulást úgy tekint, hogy ingyenesen felhasználhatjuk anélkül, hogy bármilyen kötelezettségünk (beleértve a fizetést is) állna fenn az Ön irányában. Semmilyen körülmények között nem fizetünk Önnek semmilyen ötletéért vagy elküldött dokumentumáért.

13. Jogsértésre vonatkozó igények. Ha úgy véli, hogy a Szolgáltatásban elérhető bármely anyag sérti az Ön szerzői jogait, kérheti az ilyen anyagok eltávolítását (vagy az azokhoz való hozzáférés megszüntetését), ehhez vegye fel a kapcsolatot szerzői jogi ügynökünkkel. Látogasson el a DMCA értesítési oldalára, és ismerje meg a DMCA értesítési irányelveit és eljárásait –

14. Az Ön által használatért vállalt felelősség. A Szolgáltatásainkat és a hozzá tartozó tartalmat csak törvényes célokra, az alkalmazandó jogszabályok szerint használhatja, és tilos bármilyen jogsértő anyag tárolása, terjesztése vagy továbbítása e Szolgáltatás révén, e követelmény megszegése polgári és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Ön elfogadja, hogy amennyiben, egy harmadik fél azt állítja, hogy az Önnek a Szolgáltatásunkhoz nyújtott hozzájárulása törvénytelen, a törvényesség bizonyítási terhe Önre hárul. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az e Szolgáltatás révén nyilvánosan közzétett vagy privát módon továbbított összes anyag a feladó és nem a GEEG kizárólagos felelősségi körébe tartozik, valamint, hogy Ön felelős minden olyan anyagért, amit feltölt, nyilvánosan kiposztol vagy más módon továbbít a Szolgáltatás részére vagy azon keresztül.

15. Visszaélés a rendszerrel, tömeges üzenetküldés. Ön korlátozás nélkül beleegyezik, hogy nem küld, nem hoz létre úgynevezett „levélbombákat” (egy adott üzenet másolatának elküldése több felhasználó részére, valamint nagy vagy több fájl vagy üzenet küldése egy felhasználó számára rosszindulatú szándékkal) és ilyenekre nem válaszol, valamint nem vesz részt „levélszemét” küldésében (kéretlen üzenetek küldése üzleti vagy egyéb célokból) Továbbá elfogadja, hogy nem küld „tömeges üzeneteket” (üzenetek üzleti vagy egyéb kereskedelmi célra) a GEEG írásos engedélye nélkül, és nem vállal semmilyen egyéb tevékenységet, amely hátrányosan befolyásolhatja a Szolgáltatás működtetését vagy annak élvezetét bármely egyéb személy részéről, beleértve malware (rosszindulatú szoftver) feltöltését a Szolgáltatásra. Tilos a jelen Szolgáltatásban szereplő mindennemű erőforrás sokszorosítása, értékesítése, újraértékesítése vagy más módon történő felhasználása.

16. A felhasználói fiókok biztonságossága. Ha neve megadásával és jelszava kiválasztásával felhasználó fiókot hoz létre, e fiók alatt folytatott minden tevékenységért Ön a felelős. Beleegyezik, hogy azonnal értesíti a GEEG-et a Felhasználói fiókja jogosulatlan használatáról, valamint a Felhasználói fiókja biztonságát érintő bármilyen cselekményről, a jelszavát is beleértve. A GEEG nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, amelyek Önt a Felhasználói fiókjának más általi használatával összefüggésben érik, történjen az az Ön tudtával vagy anélkül. Továbbá Önt felelősség terhelheti a minket vagy egy külső felet az Ön Felhasználói fiókjának más általi használatával összefüggésben érő veszteségekért. A GEEG jogosult az Ön felhasználói fiókjának és jelszavának figyelemmel kísérésére, és saját belátása szerint előírhatja Önnek, hogy jelszavát megváltoztassa. Ha Ön a GEEG által nem biztonságosnak ítélt felhasználónevet és jelszót használ, a GEEGnek jogában áll, hogy előírja ezek megváltoztatását és/vagy a felhasználói fiókja megszüntetését.

17. A rendszer biztonságának megsértése. Tilos bármilyen szolgáltatás vagy a jelen Szolgáltatással kapcsolatban nyújtott bármilyen berendezés használata, amelynek célja, hogy veszélyeztessék a biztonságot vagy illetéktelenül beleavatkozzanak a rendszer erőforrásaiba és/vagy a felhasználói fiókokba. A biztonság veszélyeztetésére tervezett eszközök (pl. jelszótalálgató programok, feltörésre használt eszközök, malware vagy „network probing” eszközök) felhasználása vagy terjesztése szigorúan tilos. Ha Ön részt vállal a rendszer biztonságának bármilyen megsértésében, a GEEG fenntartja magának a jogot, hogy az Ön adatait kiadja a többi helyszín rendszergazdáinak, a bűnüldöző és/vagy kormányzati hatóságoknak, hogy segítse őket a biztonsági incidensek megoldásában.

18. Felmondás. Arra törekszünk, hogy Ön mindig továbbadja a jó hangulatát Szolgáltatásunk használatával, de bármikor megszakíthatja a kapcsolatot a GEEG-el. Ha az ingyenes Szolgáltatásunkat használja, csak abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát. Ha regisztrált a „GEEG Out” szolgáltatásunkra (a leírását lásd fent), akkor kérheti, hogy a GEEG törölje a felhasználói fiókját és ilyenkor a lemondásra vonatkozó feltételeink érvényesek. Ahol a jogszabályok lehetővé teszik, a GEEG-nek jogában áll, hogy előzetes értesítés nélkül megvonja az Önnek a Szolgáltatás szerint fennálló jogait.

19. A garanciák kizárása. Bár nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy a Szolgáltatásunkat hiba- és fennakadás-mentessé tegyük, nem ígérhetjük, hogy az ilyen erőfeszítések a kívánt teljesítményt eredményezik. ÖN A SZOLGÁLTATÁST SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A TŐLÜNK KAPOTT SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓK ÉS TANÁCSOK NEM JOGOSÍTANAK GARANCIÁRA. A SZOLGÁLTATÁST ÉS AZ ÖSSZES ANYAGOT, INFORMÁCIÓT, SZOFTVERT, BERENDEZÉST, SZOLGÁLTATÁST ÉS A WEBOLDALON LÉVŐ EGYÉB TARTALMAT ÚGY BIZTOSÍTJUK, „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ”, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A GEEG LTD, ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE ÉS A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. A GEEG CSOPORT NEM SZAVATOLJA, HOGY A JELEN SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY AZON KERESZTÜL FELKÍNÁLT FUNKCIÓK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK ZAVARTALAN ÉS HIBÁTLAN MÓDON, VALAMINT, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TÉVŐ SZERVEREK MENTESEK A VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS ALKOTÓELEMEKTŐL. A GEEG CSOPORT NEM AD SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ ANYAG, INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A VELÜK KAPCSOLATOS BÁRMILYEN MÁS TARTALOM VAGY A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK HASZNÁLATA VAGY ANNAK EREDMÉNYE VONATKOZÁSÁBAN A HELYESSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, PONTOSSÁG VAGY EGYÉB TÉNYEZŐK SZEMPONTJÁBÓL. A GEEG CSOPORT NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, BERENDEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZOK EGYÉB TARTALMA NEM SÉRTI MÁSOK JOGAIT ÉS A GEEG CSOPORT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NEVEZETT ANYAGOKBAN, INFORMÁCIÓKBAN, SZOFTVEREKBEN, LÉTESÍTMÉNYEKBEN, SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZOK BÁRMILYEN EGYÉB TARTALMÁBAN VAGY BÁRMELY MÁS WEBOLDALON ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY TÉVEDÉSEKÉRT. HA AZ IRÁNYADÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ, HOGY A FENTI HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KÖZÜL NÉHÁNY VAGY AZ ÖSSZES ÖNRE VONATKOZZON, A FENTI KIZÁRÁSOK CSAK ABBAN A MÉRTÉKBEN VONATKOZNAK ÖNRE, AMINT AZT AZ IRÁNYADÓ JOG LEHETŐVÉ TESZI. HA ÖN A SZOLGÁLTATÁS EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBELI VAGY LUXEMBURGI VERZIÓJÁT ÉRI EL, A JELEN MEGOLDÁSBAN SEMMI SEM ZÁRJA KI ÉS NEM IS KORLÁTOZZA AZ ÖN FELELŐSSÉGÉT BÁRMELYIK FÉL, AZOK SEGÉDEI, MEGBÍZOTTAI VAGY ALKALMAZOTTAI HANYAGSÁGÁBÓL SZÁRMAZÓ HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT.

20. A felelősség korlátozása. A GEEG CSOPORT ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON ALAPUL (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), A SZIGORÚ VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, ÉS NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT (KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, TÉNYLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDASZERŰ VAGY EGYÉB KÁR) AMELY A SZOLGÁLTATÁSNAK, VAGY BÁRMELY EGYÉB WEBHELYNEK, ALKALMAZÁSNAK VAGY SZOLGÁLTATÁSNAK, VAGY AZ ANYAGNAK, INFORMÁCIÓNAK, SZOFTVERNEK LÉTESÍTMÉNYEKNEK, SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY AZOK EGYÉB TARTALMÁNAK VAGY BÁRMELY MÁS WEBOLDALNAK, ALKALMAZÁSNAK VAGY SZOLGÁLTATÁSNAK A HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL, ATTÓL, HOGY MILYEN ALAPON ÁLLÍTJÁK A FELELŐSSÉG FENNÁLLÁSÁT, ÉS MÉG AKKOR IS, HA A GEEG CSOPORT BÁRMELYIK TAGJÁT ÉRTESÍTETTÉK A SZÓBAN FORGÓ VESZTESÉG VAGY KÁROSODÁS LEHETŐSÉGÉRŐL. MINDENNEMŰ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, ÖN (ÉS NEM A GEEG CSOPORT BÁRMELYIK TAGJA) VÁLLALJA AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT ABBAN AZ ESETBEN, HA BÁRMELY VESZTESÉGRE VAGY KÁROSODÁSRA KERÜL SOR. HA AZ IRÁNYADÓ JOG NEM TESZI LEHETŐVÉ, HOGY A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN ÖNRE VONATKOZZON, A KORLÁTOZÁSOK CSAK ABBAN A MÉRTÉKBEN VONATKOZNAK ÖNRE, AMINT AZT AZ IRÁNYADÓ JOG LEHETŐVÉ TESZI. Az Önnel szemben minden kár vonatkozásában fennálló teljes kötelezettségünk semmilyen esetben nem haladhatja meg az 50 USD ($50.00) értéket (kivéve a személyi sérüléssel járó eseteket, ekkor a törvény által előírt mértékben). A fenti korlátozások akkor is érvényesek, ha a fent említett jogorvoslat nem éri el alapvető célját.

21. Kártalanítás. Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a GEEG Csoportot minden olyan igénnyel, keresettel, felelősséggel, költséggel vagy kiadással szemben, beleértve az indokolt ügyvédi díjakat, amelyek a jelen Feltételei Ön általi megszegéséből erednek, beleértve bármelyik fenti rendelkezést, kijelentést vagy garanciát, amely bármilyen tartalomnak a GEEG szerverre való feltöltéséből és/vagy az Ön felhasználói fiókjának bármilyen jellegű használatából ered.

22. Mentesítés. Ha Ön vitában áll egy vagy több felhasználóval (beleértve a játékfejlesztőket és/vagy kereskedőket), Ön mentesíti a GEEG Csoportot a megfelelő (mindennemű tényleges és következményes, ismert és ismeretlen, az ilyen vitákból származó vagy azzal kapcsolatos) igények, követelések, felelősség, költségek vagy kiadások, valamint károk alól. E mentesítés megadásával Ön kifejezetten lemond mindennemű (kár törvényes, akár egyéb) védelemről az alkalmazandó jog által megengedett mértékben, amely egyébként korlátozná a jelen mentesítés hatáskörét, hogy csak azokat az igényeket foglalja magában, amelyeknek az Ön javára való fennállását Ön ismeri vagy gyanítja a mentesítéshez való hozzájárulás idején.

23. Vizsgálatok. A GEEG információkat gyűjthet olyan felhasználótól, aki gyaníthatóan megszegi ezeket a Feltételeket, valamint bármilyen egyéb felhasználótól. A GEEG bármilyen felhasználót felfüggeszthet, akinek a magatartása vagy posztjai vizsgálat alatt állnak, és a szóban forgó anyagot a szervereiről előzetes értesítés nélkül, a saját belátása szerint eltávolíthatja. Ha a GEEG saját belátása szerint úgy véli, hogy e Feltételeket megszegték, bármilyen benyújtott anyagot, posztot vagy e-mailt megszerkeszthet vagy módosíthat, a megfelelő anyagot véglegesen eltávolíthatja, a posztokat törölheti, a felhasználókat figyelmeztetésben részesítheti, valamint a felhasználót és a jelszót felfüggesztheti, a felhasználói fiókokat felfüggesztheti, vagy egyéb korrekciós intézkedéseket tehet, amint azt szükségesnek ítéli. A GEEG teljes mértékben együttműködhet bármilyen bűnüldöző hatósággal vagy eleget tehet olyan bírósági végzésnek, amely arra kéri vagy utasítja a GEEG-et, hogy bárkinek a személyazonosságát felfedje, akik bármilyen olyan tartalmat posztol, valamint olyan anyagokat tesz közzé vagy elérhetővé, amely vélhetően megsérti ezeket a Feltételeket. E MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁVAL ÖN LEMOND ÉS MENTESÍTI A GEEG CSOPORT ÖSSZES TAGJÁT MINDEN OLYAN KÖVETELÉS ALÓL, AMELY ABBÓL ERED, HOGY A GEEG CSOPORT BÁRMILYEN TAGJA MEGFELELŐ LÉPÉSEKET TESZ A VIZSGÁLATA ALATT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT ÉS/VAGY BÁRMELY OLYAN INTÉZKEDÉSBŐL SZÁRMAZIK, AMELYRE A GEEG CSOPORT B ÁRMELYIK TAGJA VAGY A BŰNÜLDÖZŐ HATÓSÁGOK VIZSGÁLATA KÖVETKEZMÉNYEKÉNT KERÜL SOR.

24. Jogok fenntartása. A GEEG fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szolgáltatást és/vagy a jelen Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen szoftvert, berendezést és szolgáltatást előzetes értesítéssel vagy anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítson vagy megszüntessen és a használatukra vonatkozóan általános irányelveket és korlátozásokat határozzon meg.

25. Helyi rendeletek. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatásunk egy adott helyszínen biztosan használható vagy a törvény által engedélyezett. Tekintve, hogy Ön választotta a Szolgáltatásunk használatát, ezt a saját elhatározásából teszi, és Ön felelős minden vonatkozó törvény (korlátozás nélkül beleértve a vonatkozó helyi törvényeket) betartásáért. Ön felelős a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amilyen mértékben a helyi jogszabályok alkalmazhatók.

26. A GEEG nem biztosíthatja, hogy Ön elégedett lesz bármilyen termékkel vagy szolgáltatással, amelyet bármilyen harmadik fél által fenntartott olyan oldalról vásárol, amely linkkel kapcsolódik a GEEG-hez, mivel a harmadik fél által üzemeltetett oldalak független kiskereskedők tulajdonában és üzemeltetése alatt állnak. A GEEG nem támogat semmilyen a nevezett harmadik fél által fenntartott oldalon szereplő árut, és nem tett semmilyen lépést, hogy megerősítse az említett oldalon szereplő bármilyen információ pontosságát és megbízhatóságát. A GEEG nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősségét bármilyen információ biztonságosságáért (beleértve, korlátozás nélkül a hitelkártyákra vonatkozó vagy egyéb személyes adatokat), amelyeknek megadására bármilyen harmadik fél felkérheti Önt, és Ön visszavonhatatlanul lemond minden, ellenünk támasztott igényről, az ilyen oldalak vonatkozásában. Nyomatékosan bátorítjuk Önt, hogy végezzen el minden, Ön által szükségesnek és megfelelőnek tartott vizsgálatot, mielőtt bármilyen online tranzakciót folytatna az említett harmadik felek bármelyikével.

27. Jogerős választottbírósági döntés minden vitás kérdésben, csoportos kereset útján történő jogorvoslat kizárása. Ez a szakasz meghatározza annak a kizárólagos módját, miként lehet bármilyen, velünk szemben fennálló vitát megoldani. Ha bármilyen jogorvoslatra tart igényt tőlünk, Ön beleegyezik, hogy ezt csak választott bíráskodás útján teszi, és lemond a csoportos keresetre való jogáról. Ha az Önnek a GEEGrel szembeni, 8(b) szakasz szerinti vitája egy fizetett GEEG szolgáltatáshoz kapcsolódik, és nem tudjuk bárbeszéd útján eldönteni (a fent leírt módon), a GEEG a 2013/11/EU irányelvet alkalmazza majd az alternatív fogyasztói vitarendezésre vonatkozóan. Az Európai Bizottság Online Vitarendezése („Online Dispute Resolution”, (“ODR”) a következő webhelyen érhető el: eu.europa.eu/odr.

28. Hogyan léphet velünk kapcsolatba. A Szolgáltatás irányítását és működtetését a GEEG LTD . Kérjük, hogy kérdéseit az adatvédelemmel kapcsolatban a policy@geeg.co.uk címre, a többi jogi kérdés vonatkozásában pedig a support@geeg.hu címre küldje el.

29. Általános rendelkezések. Ha a jelen Feltételekben szereplő bármelyik rendelkezés írásos döntés alapján törvénytelennek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősül, az említett rendelkezés leválaszthatónak minősül a jelen megállapodásról és nem befolyásolja a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen dokumentum képviseli a teljes megállapodást Ön és a GEEG között az itt leírt ügyek és a Szolgáltatás vonatkozásában. Abban az esetben, ha Ön e feltételeket bármilyen, az angoltól eltérő nyelven olvassa, Ön elfogadja, hogy bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

2017.01.01