========================================================================= -->

Privacy Policy

A GEEG Adatvédelmi irányelvei

Általában véve csak olyan adatokat gyűjtünk, amelyek révén a lehető legjobb Szolgáltatásokat nyújthatjuk. Az adatgyűjtésnek köszönhetően a Szolgáltatásokat csalásoktól és spamtől mentesen is tarthatjuk, továbbá betekintést kaphatunk abba, hogy milyen további szolgáltatások lehetnének hasznosak a felhasználók számára, és a jelen irányelvekben lent ismertetett egyéb célokat is elérhetjük.

Hatókör és beleegyezés

Mielőtt megkezdené a jó hírek megosztását, fontos megérteni, hogy a Szolgáltatások használatával beleegyezik, hogy személyes és egyéb adatait gyűjtsük, felhasználjuk, felfedjük és megőrizzük, azonban az Ön által megosztott privát tartalmakat soha nem olvassuk el, illetve hallgatjuk meg. Biztos lehet abban, hogy adatait kizárólag a jelen Irányelvekben ismertetteknek megfelelően használjuk fel. A Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Használati feltételeket is. Ha szeretné használni a GEEG-et, mindenképpen olvassa el és fogadja el a Használati feltételeket.

Az általunk gyűjtött adatok

Mindenekelőtt szeretnénk biztosítani, hogy a GEEG-en intézett privát üzenetek és/vagy hívások tartalmát nem olvassuk el, illetve nem hallgatjuk meg.

(a) Regisztrációs és fiókadatok: Különféle Szolgáltatásaink használata során Ön önkéntesen személyes adatokat (pl. nevét, e-mail-címét, születési dátumát, telefonszámát, és szükség esetén számlázási címét) ad meg nekünk, és nem marad név nélkül előttünk.

(b) Közösségi hálózati adatok: Ha a GEEG-fiókba harmadik fél által üzemeltetett közösségi webhelyen, például a Facebookon vagy a Twitteren keresztül jelentkezik be, beleegyezik, hogy folyamatos hozzáférést ad nekünk az ezeken a webhelyeken tárolt személyes adataihoz (pl. személyes profiljához, ismerősei listájához, az Önt követő és Ön által követett fiókokhoz, e-mail-címéhez, születésnapjához, szakmai előtörténetéhez, végzettségi előtörténetéhez, érdeklődési köréhez, jelenlegi lakóhelye településéhez, és a megtekintett videókhoz). A közösségi webhelyek beállításaitól függően előfordulhat, hogy megkapunk bizonyos Önre vonatkozó, közösségi webhelyeken tárolt adatokat, ha azok felhasználói hozzáférést adnak nekünk profiljukhoz, és Ön is szerepel ismerőseik vagy kapcsolataik között.

(c) Tevékenységre vonatkozó adatok: Egyéb adatokat (pl. azok a tartalmak, amelyeket megtekintett és amelyekkel interakcióba lépett) is fogadunk az alkalmazás Ön általi használatával kapcsolatban. Amikor a Szolgáltatásban lévő nyilvános fiókokkal interakcióba lép, előfordulhat, hogy adatokat szerzünk be az Önnek tetsző üzenetekkel, az Ön által írt megjegyzésekkel és a nyilvános fiókon lévő hivatkozásokon keresztül megtekintett webhelyekkel kapcsolatban. Ezenfelül adatokat gyűjtünk a felkeresett fiókokról és a megtekintett tartalmakról is, hogy relevánsabbá tehessük a Szolgáltatásokat.

(d) Egyéb forrásokból származó adatok: Az általunk gyűjtött adatokat egyesíthetjük külső nyilvántartásból származó adatokkal (pl. demográfiai adatokkal és további elérhetőségi adatokkal), melyeket a törvényeknek megfelelően szerzünk be.

(e)További adatok: Előfordulhat, hogy további adatokat is gyűjtünk, ha az alkalmazáshoz egy adott eszközön keresztül fér hozzá (pl. a mobileszköz egyedi azonosítója; az eszköz operációs rendszerére, a böngészőre, a böngésző vagy az operációs rendszer nyelvére vonatkozó adatok; a vezeték nélküli hálózat és a mobilszolgáltató; a GEEG hívásnaplója). Gyűjthetjük a WPS helyadatokat is – a geolokációs követési beállításokban megadhatja, hogy ezt engedélyezi-e.

Felhasználás és megőrzés:

Az Öntől gyűjtött adatok biztosítják, hogy Ön képes legyen a GEEG szolgáltatást használni, és azon keresztül el lehessen Önt érni. Adatait addig őrizzük meg, amíg szükséges, és segítségükkel folyamatosan tökéletesítjük a Szolgáltatásokat, újabb és újabb élményeket kínálva. E küldetésünk részeként adatait az alábbi célokra használhatjuk fel:

(a) A szolgáltatás rendelkezésre bocsátása: A regisztrációs és fiókadatok segítségével a következőket végezzük el: (i) az Ön regisztrálása az alkalmazásban, és felhasználói fiókja létrehozása a GEEG-hez; (ii) profiljának létrehozása és láthatóvá tétele; (iii) befizetései feldolgozása; (iv) GEEG-azonosítójának létrehozása; (v) ügyfélszolgálat biztosítása, tájékoztatás nyújtása a fiókjával kapcsolatban, és válaszadás kéréseire; (vi) az élmény személyre szabása tartalmak biztosításával a Szolgáltatásban, így a GEEG szolgáltatásainak, valamint harmadik fél által kínált, véleményünk szerint az Ön számára érdekes szolgáltatások célzott hirdetése; (vii) a szolgáltatás tökéletesítése a, és biztonságosabb, hatékony és testreszabott élménnyé tétele; (viii) annak jelzése, hogy ismerősei közül ki csatlakozott már a GEEGhez, és értesítés, ha ismerősei aktívvá válnak a Szolgáltatásban (ix) az ismerősök nevének megjelenítése úgy, ahogy a címjegyzékben szerepel, ha hívás érkezik tőlük a Szolgáltatásban, és (x) az ismerősök szinkronizálása a Windows, MacOS és Linux rendszeren, Android-táblagépeken, iPaden és Windows-táblagépeken futó GEEGrel. Ha inaktiválja GEEG-fiókját, címjegyzéke gyorsan és véglegesen törlődik kiszolgálóinkról (bővebben lásd lent). Egyébként pedig mindaddig megőrizzük az ismerősök adatait, amíg az alkalmazást használja.

(b) A Szolgáltatások tökéletesítése: A hívásnapló-adatok és használati adatok (fent ismertetettek szerint) segítségével értelmezzük a hálózati viselkedést és trendeket (felhasználók által indított üzenetek és hívások száma, jellemző célok, hívások hossza, hálózat típusa stb.), észleljük a lehetséges üzemkimaradásokat és műszaki problémákat (ennek köszönhetően észrevehetjük például a hangerő csökkenését egy adott földrajzi területen, a hívások hosszának eltolódását, a szokásos hálózatok megváltozását stb.), hogy tökéletesíthessük a Szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy az ügyfelek támogatási kéréseire adott válaszként megtekintünk egy-egy konkrét hívásnaplót. A hívásnaplók adatait csak addig őrizzük meg, amíg üzleti és/vagy jogi célokból szükséges. A felhasználókra vonatkozó összesített adatokkal, továbbá nem személyes adatokkal elemezzük a Szolgáltatásokat és a felhasználók viselkedését, és készítjük el az összesített jelentéseket.

(c) Érdekes ajánlatok biztosítása az Ön számára: Szolgáltatásaink részeként a GEEG az Ön adatai segítségével értesítéseket küldhet Önnek Szolgáltatásainkkal vagy harmadik felekkel kapcsolatos ajánlatokról (amennyiben Ön a GEEGen vagy máshol beleegyezett, hogy az adott harmadik féltől információkat fogad), amelyek véleményünk szerint érdeklik Önt. Felhasználhatunk WPS helyadatokat is, hogy helyalapú ajánlatokkal szolgálhassunk Önnek Szolgáltatásunkból vagy harmadik felek hirdetéseiből. Mielőtt a GEEG ilyen ajánlatokat küldene, a rendszer engedélyt kér a helyadatok felhasználására, Ön pedig bármikor letilthatja a fiókbeállításokban a helyadatok felhasználását.

(d) Befizetések feldolgozása: Adatai segítségével harmadik fél szolgáltatón keresztül feldolgozhatjuk a Szolgáltatásokért történő befizetéseit is, és összesítve megállapíthatjuk a távközlési és egyéb szolgáltatók díjait.

(e) A csalások és a spam megelőzése – a törvény betartatása: Adatai segítségével megakadályozhatjuk, felismerhetjük és kivizsgálhatjuk a csalásokat, a biztonsági szabálysértéseket, a potenciálisan tiltott vagy törvényellenes tevékenységeket, valamint megvédhetjük védjegyünket és betartathatjuk a Használati feltételeket. Ehhez hozzátartozhatnak a más felhasználók által spamként bejelentett üzenetekben található URL-ek is. Az Ön adatait és a hívásnaplók adatait felhasználhatjuk arra is, hogy eleget tegyünk a vonatkozó jogszabályok követelményeinek.

(f) Önnel folytatott kommunikáció: Adatai segítségével kapcsolatba léphetünk Önnel (üzenetben vagy más úton) az alkalmazás –, az Ön által közölt kommunikációs beállításoknak való megfelelés, valamint a GEEG egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos friss hírek átadása céljából.

Ha nem jelezzük másképp, az adatokat addig őrizzük meg, amíg szükséges, és a fent említett célok elérésében szerepet játszanak, illetve amíg segítségükkel az adatvédelmi megőrzési törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk. Ön beleegyezik abba, hogy a videók Ön által való megtekintését követő adatokat mindaddig megőrizhessük, amíg a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik – fiókja lezárását, illetve a videók követésére vonatkozó beleegyezésének egyéb visszavonását követően legfeljebb egy évig.

Felfedés:

Szeretnénk, hogy tudja, személyes adatait nem adjuk el. Személyes adatait a GEEGen kívüli harmadik felekkel kizárólag a fent ismertetett célokból, az alábbi körülmények fennállása esetén osztjuk meg:

(a) A GEEG cégcsalád: Az Önről gyűjtött adatokat megoszthatjuk a GEEG cégcsaláddal. Az adatokat az alábbi célokból fedhetjük fel: (i) közös tartalom és szolgáltatások biztosítása (pl. regisztráció, tagi fiókok egyeztetése a GEEG cégcsaládon belül, tranzakciók, analitika és ügyfélszolgálat); (ii) segítség a potenciálisan törvényellenes tettek, irányelveink megsértése, csalás és/vagy adatbiztonsági szabálysértések felderítésében és megelőzésében.

(b) Alkalmazásszolgáltatók és egyéb harmadik felek: Adatait felfedhetjük olyan, velünk szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók és egyéb harmadik felek előtt, akik a Szolgáltatások nyújtásában segítenek (egyebek mellett a következőkben: csalások és spam kivizsgálása, befizetések feldolgozása, a webhely analitikája és műveletei, különleges partneri funkciók biztosítása a szolgáltatásban, hirdetés – vagy összesített, nem azonosítható módon, vagy olyan egyedi azonosítóval, amelyet nem lehet Önig visszakövetni). Megköveteljük tőlük, hogy biztosítsák a kapott adatokat, így megóvják az Ön személyes adatait.

(c) Egyéb szervezetek az Ön beleegyezésével: Olyan harmadik felek előtt is felfedhetjük az Ön adatait, akiknek Ön el szeretné küldeni az integrált szolgáltatásokon belüli adatokat, és erre kifejezetten megkér minket (illetve ha Ön másképpen kifejezett értesítést kap, és beleegyezik az adatok felfedésébe, ha egy adott szolgáltatást használ). A Szolgáltatáson belül alkalma nyílhat arra, hogy kifejezze érdeklődését más szolgáltatások iránt, illetve regisztráljon bennük. Ilyenkor az Önnel kapcsolatos adatokat átadjuk az adott harmadik feleknek, illetve az ő nevükben eljáró feleknek, hogy teljesíthessék az Ön kérését. Az átadott adatokra a harmadik fél adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

(d) Törvényesség és a törvény betartatása: Adatait átadhatjuk rendfenntartó kormányzati szerveknek vagy felhatalmazott harmadik feleknek, amennyiben igazolt kérést kapunk terrorcselekményekkel, bűnügyi vizsgálatokkal vagy feltételezett törvényellenes tevékenységgel, illetve bármilyen egyéb tevékenységgel kapcsolatban, amely törvényi felelősségre vonásnak tehet ki bennünket, Önt vagy bármely más GEEG-felhasználót.

(e) Az irányítás változása – új tulajdonosok: Adatait megoszthatjuk más üzleti szervezettel, ha terveink szerint összeolvadunk vele vagy felvásárol bennünket, illetve ha hasonló pénzügyi hatású tranzakcióban veszünk részt. Ilyenkor ésszerű mértékű erőfeszítéseket teszünk annak elérése érdekében, hogy az új, egyesített szervezet vagy egyéb szerv az Ön személyes adatai tekintetében betartsa a jelen Irányelveket. Ha személyes adatai felhasználásával más a szándéka, felkérjük az új szervezetet, hogy küldjön Önnek előzetes értesítést.

Ön által nyilvánosan megosztott adatok

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy másokkal nyilvánosan adatokat osszon meg. Ha Szolgáltatásaink nyilvános funkciójában vagy közösségi oldalakon, bővítményeken vagy egyéb alkalmazásokon keresztül adatokat tesz közzé, ne feledje, hogy ezek az adatok Szolgáltatásainkban nyilvánosak, és az adatvédelmi beállításoktól függően az interneten is nyilvánossá válhatnak. Az adatok további használatát nem előzhetjük meg és nem irányíthatjuk, ezért ügyeljen arra, hogy csak olyan adatokat tegyen közzé, amelyeket nem bánja, ha nyilvánosan jelennek meg. Az Ön által megosztott nyilvános adatokat a továbbiakban is felhasználhatjuk különböző okokból, például a szolgáltatás tökéletesítése, releváns tartalmak nyújtása és a trendek elemzése érdekében.

Az egyes közösségi oldalakon rendelkezésre álló adatvédelmi beállításokban megadhatja, milyen adatokat oszt meg. Olvassa el az érintett harmadik felek adatvédelmi irányelveit és használati feltételeit, melyekből megismerheti adatvédelmi gyakorlatukat, mivel azt nem mi szabályozzuk.

Jelenleg ha bármit megoszt nyilvánosan, ahhoz a teljes GEEG-közösség hozzáfér. Ha adott, korábban megosztott tartalmat szeretne eltávolítani, azt törléssel teheti meg. Ekkor szolgáltatásainkból törlődik, azonban egyes felhasználók helyi eszközein megmaradhat (feltéve, hogy mentették).

Választási lehetőségek

A GEEG időnként értesítéseket küldhet Önnek a Szolgáltatás adminisztrációjával és működésével kapcsolatban (például a tranzakciókkal, irányelvek változásaival, műszaki problémákkal stb. kapcsolatban). Küldhetünk értesítéseket a GEEG és harmadik felek olyan ajánlatairól, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt. Ha nem szeretne ilyeneket kapni, a rendszerbeállítások segítségével elutasíthatja őket (ha iOS rendszert használ), illetve bármikor letilthatja a további értesítések fogadását, ha nem használja a szolgáltatást.

Cookie-k és követési technológiák

Amikor felkeresi az alkalmazást és/vagy a webhelyet, mi és üzleti partnereink különféle célokból cookie-kat és egyéb követési technológiákat használhatunk. Ezeket az internetes élmény fokozása érdekében használjuk, például oly módon, hogy az alkalmazás korábbi használatakor megjegyezzük a bejelentkezési állapotot és a megjelenítési beállításokat akkorra, amikor a felhasználó később visszatér. Ha letiltja a cookie-kat és a követési technológiákat, akkor előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes részeihez nem tud hozzáférni. A webhelyen anélkül is böngészhet, hogy közölné velünk személyazonosságát, a számítógépről vagy eszközről azonban adatokat (pl. IP-címet) szerzünk be a webhely és a szolgáltatások figyelemmel kísérése és tökéletesítése céljából.

Íme néhány további tudnivaló a követési technológiákkal (pl. cookie-kkal, HTML-5 tárolt technológiákkal) kapcsolatban:

• Az alkalmazáshoz való csatlakozásakor előzetesen beleegyezését kérjük a cookie-k és a követési technológiák használatába. • Bizonyos általunk kínált funkciók kizárólag követési technológiák használata révén vehetők igénybe. • Munkamenetenkénti és perzisztens követési technológiákat egyaránt használunk. A követési technológiák (pl. a cookie-k) lehetnek perzisztensek (azaz mindaddig a számítógépen maradnak, amíg nem törlik őket) vagy ideiglenesek (vagyis csak a böngésző bezárásáig vagy az alkalmazásból való kilépésig maradnak meg). Mindig módjában áll elutasítani a követési technológiákat, ha a böngésző lehetővé teszi, bár ez megzavarhatja az alkalmazás és a webhely használatát. Javasoljuk, hogy olvassa el a böngésző, a böngészőbővítmények, illetve a telepített alkalmazás súgóját, ahol utasítások találhatók a különféle követési technológiák, például a cookie-k letiltásával, törlésével és kikapcsolásával kapcsolatban. • A GEEG által beállított követési technológiákat kódoljuk és védjük, így a bennük tárolt adatokat csak mi tudjuk értelmezni. • Találkozhat harmadik fél szolgáltatóktól származó követési technológiákkal és cookie-kkal is, melyeket az alkalmazásban azért engedélyeztünk, hogy annak műveletei és szolgáltatásai különféle aspektusaiban – például a Google Analytics rendszerrel – segítséget nyújtsanak. • Harmadik féltől származó követési technológiákkal bizonyos weboldalakon is találkozhat. Ezek nem állnak az irányításunk alatt, és nem mi engedélyeztük. (Ha például egy másik felhasználó által készített weboldalt tekint meg, előfordulhat, hogy cookie van elhelyezve rajta.)

A személyes adatok elérése, áttekintése és módosítása

Regisztrált tagként bármikor áttekintheti és módosíthatja személyes adatait, ha az alkalmazásban belép fiókjába. Ügyeljen arra, hogy személyes adatait frissítse rögtön, ha megváltoznak, mert különben pontatlanná válnak. A zárt fiókokból bizonyos adatokat megőrizhetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvényi követelményeknek, megelőzzük a csalást, segítsük a vizsgálatokat, feloldjuk a vitákat, elemezzük a programokat vagy hibákat hárítsunk el bennük, betartassuk a Használati feltételeket, illetve a törvény által engedélyezett egyéb intézkedést tegyünk. Ennek megfelelően ha fiókja vagy tagsága megszűnik vagy felfüggesztésre kerül, bizonyos adatokat megőrizhetünk, hogy megelőzzük az ismételt regisztrálást.

Adott helyekre vonatkozó gyakorlatok: EU-beli lakosok

Az Eu adatvédelmi jogai

Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megillethetik bizonyos jogok személyes adataival kapcsolatban, ideértve a személyes adataihoz való hozzáférés igénylésének, a személyes adatok kijavíttatásának, törlésének és korlátozásának, valamint a személyes adatok marketingcélokra történő felhasználása kifogásolásának jogát.Harmadik felek webhelyei

harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhat, illetve az alkalmazások elérhetők lehetnek harmadik fél webhelyéről. A harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi gyakorlatáért és az ott lévő tartalmakért nem vállalunk felelősséget.

Biztonság

Tudjuk, hogy a biztonság fontos felhasználóink számára, és törődünk az Ön adatainak biztonságával. Műszaki, fizikai és adminisztratív biztonsági intézkedések fenntartása révén védjük személyes adatait az elvesztés, nem rendeltetésszerű használat, illetéktelen hozzáférés, felfedés és módosítás ellen. Az általunk használt védőelemek közé tartoznak a tűzfalak, az adattitkosítás, az adatközpontjainkban lévő fizikai beléptető rendszerek, és az adathozzáférés jogosultsági szabályozása. Az Ön segítségére is szükségünk van: az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon személyes adatai pontosságáról, valamint jelszava(i) és fiókja regisztrációs adatainak biztonságáról és arról, hogy nem osztja meg őket másokkal.

A gyermekek adatainak védelme

Szolgáltatásainkat nem szánjuk 13 éven aluli gyermekek számára. Ennek következtében tudomásunk szerint webhelyünkön, alkalmazásainkban, szolgáltatásainkban és eszközeinkben nem gyűjtünk személyes adatokat 13 éven alatti személyektől.

Nemzetközi adattovábbítás

Cégünk nemzetközileg működik, és a GEEG-felhasználók számára világszerte kínáljuk Szolgáltatásainkat. Ez azt jelenti, hogy szükségessé válhat, hogy személyes adatait olyan országokban dolgozzuk fel, ahol az adatvédelmi előírások nem kínálnak olyan mértékű védelmet, mint saját országában. Személyes adatait az Egyesült Államokban, Ázsiában és Európában (Oroszországgal együtt) és más helyeken lévő számítógépeinken tároljuk és dolgozzuk fel, és az általunk igénybe vett szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül különböző helyeken tartózkodhatnak. Ilyenkor az adatokat fogadó féltől megköveteljük, hogy az előtte felfedett személyes adatok számára megfelelő védelmet nyújtson, ami a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeit teljesíti.

A jelen Irányelvek frissítései

Szolgáltatásaink fejlődésével párhuzamosan időnként frissíthetjük a jelen Irányelveket. Ön elfogadja, hogy a személyes adatok kezelési módjára vonatkozó lényeges változásokról az alkalmazásban elhelyezett értesítés útján tájékoztathatjuk Önt. Ellenőrizze gyakran, hogy nincsenek-e frissítések az alkalmazásban. Kapcsolatfelvétel

Ha kérdései vannak az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, bátran küldjön e-mailt a policy@geeg.co.uk . Amennyiben a jelen Adatvédelmi irányelvet az angoltól eltérő nyelven olvassa, beleegyezik, hogy ha eltérések fordulnak elő, akkor az angol változat érvényes.

2017.01.01