========================================================================= -->

Fizetési Szabályzat

Az alábbi Fizetési szabályzat („Szabályzat”) minden felhasználóra érvényes, és azt részletezi, hogy a GEEG.com címen található webhely (a „Webhely”), a GEEG szoftver („GEEG alkalmazás”) és a Webhelyen elérhető más termékek és szolgáltatások (mindezek összefoglaló elnevezése: a „Szolgáltatások”) használatával összefüggésben a GEEG LTD hogyan hajt végre és fogad felhasználói kifizetéseket.

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a Szabályzatban ismertetett feltételeket és irányelveket. A Szabályzat időről időre megváltozhat. A Szolgáltatások minden használata és/vagy az azokért való minden fizetés alkalmával Ön vállalja és kifejezetten elfogadja az alábbiakat:

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ha Ön 18 (tizennyolc) év alatti, a GEEGen való fizetéshez bármely szülője vagy gondviselője közreműködése is szükséges.

A Webhelyen vagy a GEEG alkalmazáson keresztüli fizetéssel Ön elfogadja, hogy cégünk a GEEGen, e-mailben és/vagy bármely más rendelkezésre álló csatornán keresztül kommunikálhat önnel a Webhelyen vagy a GEEG Alkalmazásban Ön által végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatban.

Bizonyos célok esetében a vásárlás végrehajtásához további feltételeket szabhatunk („Kiegészítő feltételek”). A vásárlásra a Kiegészítő feltételek és a jelen Szabályzat feltételei vonatkoznak. Amennyiben a jelen Szabályzat rendelkezései és a Kiegészítő feltételek között ellentmondás merül fel, a Kiegészítő feltételek alkalmazandók.

BEFIZETÉSEK

GEEG egyenleg. Ön a GEEG által biztosított fizetési módok bármelyikével feltöltheti egyenlegét („GEEG egyenleg. A megvásárolt GEEG egyenleget a vásárlás pillanatában jóváírjuk az Ön Felhasználói fiókjában. A GEEG egyenleg megrendeléséről e-mailben visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre. A GEEG egyenleg lejárata. A GEEG egyenleg 12 hónap elteltével lejár. Amennyiben a GEEG egyenleget (beleértve az Önnek GEEG adminisztrátor által adott egyenleget is) 365 nap alatt nem használja fel, az egyenleg lejár, és újraaktiválása nem lehetséges.

Díjak visszaigazolása. A megfelelő Szolgáltatások díját Önnek a GEEG-től való megvásárláskor vissza kell igazolnia, és előfordulhat, hogy azok nem tartalmazzák az adókat, díjakat és egyéb költségeket. A GEEG az ilyen termékekért felszámított díjat az Ön értesítése nélkül bármikor módosíthatja. A megfelelő termék következő megvásárlása előtt választhat, hogy elfogadja az új árakat vagy nem. Az új árak az új árak közzétételét követő első vásárlástól lesznek érvényesek.

A jövőbeli rendelkezésre állásra vonatkozó garancia kizárása. Ön elfogadja, hogy ezen fizetések jóváhagyásával vagy végrehajtásával nem támaszthat követelést a Szolgáltatásban kínált semmilyen szolgáltatás vagy termék jövőbeni elérhetőségére vonatkozóan.

Külföldi pénznem. Ha Ön külföldi valutában fizet, elfogadja, hogy a végül jóváírt összeg változhat a harmadik félként közreműködő fizetésfeldolgozó fél valutaváltási irányelvei szerint, amelyek azon a weboldalon vagy helyen találhatók, ahol a tényleges vásárlásra sor került.

Szolgáltatások ingyenes kiajánlása. A GEEG rendszeresen kínálhat ingyenes próbaidőszakban való kipróbálásra bizonyos termékeket és szolgáltatásokat a GEEG kizárólagos belátása szerint, beleértve az ingyenes ajánlatok időtartamát és hatályát. Ugyanakkor a GEEG fenntartja a jogot, hogy az ilyen termékekért díjat (a normál árat) számítsa fel, amennyiben a GEEG (saját kizárólagos hatáskörében) úgy találja, hogy Ön visszaél az ajánlat feltételeivel, például valamilyen szolgáltatást, proxyt vagy más eszközt, vagy anonim IP-címet használ ahhoz, hogy a tartózkodási helyét ne tudjuk beazonosítani.

Adók. A GEEG a GEEG egyenleg vásárlásakor vagy használatakor bizonyos országokban (az érvényes adózási szabályok szerint) levonhatja az előírt mértékű ÁFA-t vagy más indirekt adót.

Tranzakció törlése. A pénzügyi veszteségek elkerülésére bármikor saját belátásunk szerint visszautasíthatjuk vagy törölhetjük azokat a tranzakciókat, amelyek megítélésünk szerint sértik Felhasználási feltételeinket vagy a jelen Fizetési szabályzatot. Csalás vagy jogellenes cselekmények esetén törölhetjük az Ön GEEG egyenlegét.

Fizetési módok frissítése. A fizetési mód és a számlázási adatok módosításához be kell jelentkeznie a GEEG-fiókjába. Ön elfogadja, hogy az Ön kibocsátó bankja vagy alkalmazandó fizetési rendszere által biztosított, a kiválasztott fizetési módszerre vonatkozó információkat a GEEG felhasználhatja. Harmadik fél fizetésfeldolgozók. A fizetés feldolgozásához harmadik fél szolgáltatásait használjuk és a harmadik féltől megköveteljük, hogy megtegye a szükséges szervezeti és technikai intézkedéseket a személyes és a forgalmi adatainak védelme és a vonatkozó törvények betartása érdekében. Mielőtt megadná banki és a fizetéshez szükséges adatait, olvassa el a harmadik fél felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit. Lásd alább a Harmadik feleken keresztül bonyolított befizetésekkel kapcsolatos további információkat. Adathasználat és díjak. A Szolgáltatások mobileszközökön való használata a mobilszolgáltatónál előfizetett adatcsomagban foglalt adatmennyiség egy részének felhasználásával jár. Az országon kívüli használat a normál használaténál sokkal jelentősebb költségekkel járhat, és kizárólag Ön a felelős a megfelelő információk beszerzéséért, valamint a mobilszolgáltató által esetlegesen felszámított barangolási és egyéb kapcsolódó költségek kifizetéséért.

Gazdátlan javak. Az Ön joghatósági területén a gazdátlan javakra vonatkozó jogszabályok lehetnek érvényben. Ha Ön az ilyen jogszabályok által meghatározott ideig nem használja fel az egyenlegét, vagy ha törli a fiókját és felhasználatlanul hagyja az egyenlegét, illetve ha mi deaktiváljuk a fiókját, az egyenlegét az adott joghatósági területen érvényes jogszabályok szerinti törvényi kötelezettségeinknek megfelelően dolgozhatjuk fel.

AUTOMATIKUSAN ISMÉTLŐDŐ DÍJAK

Ha Ön előfizetéses alapon vásárol tőlünk szolgáltatást, elfogadja, hogy az ilyen típusú Szolgáltatások ismétlődő befizetéseket igényelnek, és minden befizetést az Ön által a vásárlás kezdeményezésekor megadott fizetési mód és gyakoriság szerint kell végrehajtani az előfizetés felmondásáig.

Az ismétlődő díjfizetési funkciót a GEEG egyenlegnek a Webhelyen való megvásárlásakor automatikusan engedélyezzük, kivéve, ha Ön vásárláskor megszünteti a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését. A GEEG egyenlegét ugyanazzal az összeggel és a Felhasználói fiók regisztrálásakor eredetileg megjelölt fizetési mód használatával töltjük fel minden esetben, amikor a GEEG-fiók egyenlege a GEEG által beállított küszöbérték alá csökken. A megújuló levonás funkciót a Felhasználói fiók elérésével bármikor kikapcsolhatja. A különböző pénznemekben megadott díjak csak példaként szolgálnak, és azoknál nem vettük figyelembe az árfolyam napi ingadozásait vagy jelentős kilengéseit.

Az árazással vagy megfelelő specifikációkkal kapcsolatos bármilyen hiba esetében a GEEGnek jogában áll, hogy saját belátása szerint bármilyen megrendelést elutasítson vagy töröljön. Ha az ilyen törlés előtt az Ön hitelkártyáját vagy egyéb számláját megterheltük, a terhelés összegét a számláján jóváírjuk. További feltételek is érvényesek lehetnek.

HARMADIK FELEKEN KERESZTÜL BONYOLÍTOTT BEFIZETÉSEK.

Ha a GEEG alkalmazásban vagy a Webhelyen harmadik feleken (például, a teljesség igénye nélkül, az App Store-on, a Google Play-en, vagy hitelkártyás fizetés esetén) keresztül vásárol, a vásárlásra az adott harmadik fél feltételei (beleértve a fizetési feltételekre, visszatérítésekre stb. vonatkozó előírásokat) is vonatkoznak, ezért a vásárlás végrehajtása előtt olvassa el a vonatkozó feltételeket. Ön vállalja, hogy betartja az adott fizetés feldolgozási szolgáltatás és/vagy módszer Ön általi használatára vonatkozó szolgáltatási feltételeket és egyéb jogi megállapodásokat. Ön ugyancsak hozzájárul a közöttünk és az érintett harmadik fél fizetés feldolgozók közötti, számlázási célokat szolgáló adatcseréhez. MOBIL SZÁMLÁZÁS.

Egyes helyszíneken lehetőség van a mobilszolgáltatókon keresztüli fizetésre. A mobil számlázási mód használatával Ön hozzájárul a közöttünk és az érintett mobilszolgáltató közötti, számlázási célokat szolgáló adatcseréhez. Ezen túlmenően Önt terheli minden díj, költség, a mobil szolgáltatási vagy számlázási konstrukció megváltozása, a mobileszköz megváltozása vagy bármely más olyan következmény, amelyet a mobil számlázás használata vált ki. A fizetésre saját feltételeinken kívül az Ön mobilszolgáltatójának a feltételei vonatkoznak.

Ha kérdése van a mobiltelefon-számláján megjelenő díjakkal, költségekkel kapcsolatban, forduljon mobilszolgáltatója ügyfélszolgálatához. Fontos megjegyezni, hogy a mobil számlázás használata olyan díjakhoz vezethet, amelyek rajtunk kívül álló technikai okokból nem téríthetők vissza. VISSZATÉRÍTÉSEK.

A törvény által előírt eseteket kivéve az összes vásárlás végleges és nem visszatéríthető. Amennyiben úgy gondolja, hogy a GEEG hibásan vont le egy összeget, a levonástól számított 90 napon belül fel kell vennie a GEEGrel a kapcsolatot. A 90 napon túli levonások visszatérítésére nincs lehetőség. Ha Ön bármilyen digitális tartalmat vásárol a GEEGtől, a vásárlástól való elállásra vagy annak érvénytelenítésére vonatkozó joga megszűnik, amint a digitális tartalom az Ön részére leszállításra került az Ön kérésére, és nem lesz joga semmilyen visszatérítésre, kivéve, ha úgy véli, a GEEG hibásan számította fel Önnek az adott összeget. Ha Ön harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat használ bármely Szolgáltatásunk megvásárlására, az ilyen vásárlásra az adott harmadik fél visszatérítési feltételei vonatkoznak (beleértve a fizetési feltételekre, visszatérítésekre stb. vonatkozó előírásokat).

A GEEG fenntartja a jogot a visszatérítésre vonatkozó kérés elutasítására, amennyiben megalapozottan úgy véli vagy gyanítja, hogy (i) Ön visszaél a visszatérítési szabályzatban leírtakkal, például ugyanarra a termékre vagy szolgáltatásra több visszatérítési kérelmet is elküld, vagy nem visszatéríthető egyenlegre (pl. jutalomra) kísérel meg visszatérítést igényelni; (ii) Ön megsérti a jelen Szabályzat, a Felhasználási feltételek vagy az Adatvédelmi szabályzat feltételeit; (iii) Ön bármelyik termék használatával visszaél vagy az Ön Felhasználói fiókjának használatával egy harmadik fél visszaél; vagy (iv) Ön a GEEG egyenlegét harmadik fél által nyújtott szolgáltatás révén vásárolta, és az adott harmadik fél által biztosított feltételek nem teszik lehetővé az ilyen visszatérítést. Jelen visszatérítési irányelv nem érinti az Ön követelések érvényesítésére vonatkozó törvényes jogait.

INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA.

Az Ön által velünk közölt fizetési adatokat, valamint az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint az Ön személyes adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, ha ez az Önt vagy minket érő pénzügyi veszteség, illetve a törvénysértés elkerüléséhez szükséges.

JOGI KIFEJEZÉSEK.

A GEEG Felhasználási feltételeiben és Adatvédelmi szabályzatában előforduló jogi kifejezések erre a Szabályzatra is érvényesek.

Nem hivatalos fordítások. A Szabályzat eredetileg angol nyelven íródott. Amennyiben a feltételek bármely nyelvű fordítása ellentmondásban áll az angol nyelvű változattal, az angol változat az irányadó.

Uniós felmondási jog. Ha Ön az EU-ban tartózkodik, vállalja a jelen Szabályzat alkalmazását az Ön által végrehajtott vásárlás során, és lemond minden olyan felmondási jogról, amelyet a fogyasztók jogairól szóló irányelv (2011/83/EU) vagy hasonló végrehajtási rendeletek biztosítanak.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS

Ha kérdése vagy kérése van a jelen Szabályzattal kapcsolatban, forduljon támogató központunkhoz a support@geeg.co.uk e-mail címen.

GEEG LTD